เพลงน้อยใจยาผมฟังเมื่อไหร่ก็เพราะครับ จากที่ได้อ่านจากเว็บต่างที่ท่านผู้รู้หลายๆ ท่านได้ให้ข้อมูลไว้พบว่า เพลงนี้เป็นเพลงซอที่มีความไพเราะมาก  เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงเมื่อได้ฟังเพลง เพราะภาษาที่ใช้ร้องเป็นคำเมือง ภาษาท้องถิ่นของทางภาคเหนือ แต่ไม่เป็นไรหรอกครับฟังบ่อย ก็จะจับใจความได้เอง 55+ เดี๋ยวต้องดูก่อนถ้ามีคนสนใจมากผมจะถอดความให้ฟังเอง รับรองซึ้งมากครับ เอาหละไปฟังกันเลยครับ
ฟังเพลง น้อยใจยา - จรัล  มโนเพ็ชร

 


เนื้อเพลง น้อยใจยา - จรัล & สุนทรีย์

ดนตรี.........
(..
ชาย.) ปวง ดอกไม้ เบ่งบานสลอน.... ฝูงภมร ภู่ผึ้งสอดไซร้ ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋ ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง.... เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิ่ง ลำกิ่งเนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว ดอกพิกุล ก่คือดอกแก้ว ไปเป๋นหองเปิ้น แล้ว เหนอ

....
ดนตรี.....
(.
หญิง.) แปม เก๊าเนิ้ง กิ่งมันบ่ถอน.... บ่ไหวคลอนเฟือนเตี่ยงมันแต้เล่า ต๋ามกำลม เปิ้นปัดออกเข้า
มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน บ่เหมือนลมเจย ลำเพย ก่จะนั้น.... ใจ๋คำญิง นี้หนิมเตี่ยงมั่น บ่เป๋นหองเปิ้น..คนใด ยังเป๋นกระจก แว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคลอนเงี่ยง จาย เหนอ

....
ดนตรี.....
(.
ชาย..) ตั๋ว .น้อยจักขอถาม.... ต๋าม กำลมเปิ้นมาเล่าอู้ ว่านายมีจู้ อยู่บ้านวังสิงห์คำ ฝ่ายตางปู้นเปิ้นมาใส่ผะจ๋ำ บ้านวังสิงห์คำ เปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว....ตางฝ่ายปั๋นตั๋ว น้องนางแว่นแก้ว ก่ตกลงแล้ว บ่ไจ่กาหา เปิ้นจะกินแขก แต่งก๋านก่วิวาห์ เมื่อใดจา .น้อยไคร่ฮู้เก้า.... ส่วนไจยาบ่สมเปิงเจ้า เพราะเขียมเข้าของ..เงินทอง ฝ่ายตางนาย บ่หมายเกี่ยวข้อง มาละหมองต่ำ ก้อย เหนอ

....
ดนตรี.....
(.
หญิง.) ตั๋ว น้องนี้บ่ลาไหลหลง.... ก๋านตกลงก่ยังบ่แล้ว จึงเจิญตั๋ว.มาห้วยแก้ว เพราะใคร่ฮู้กำฟู่กำจ๋า
จึงเจิญน้อย .มาเปิกษา จะว่าใดจา ตั๋วน้องก่ไคร่ฮู้.... ก๋านตี้มาฟู่อู้ จะเอาเป็นจู้กาว่าเอาเป๋นเมียหรือจักลบล้างลืมลายหน่ายเสีย บ่เอาเป๋นเมีย
หรือจักทิ้ง เสียแล้ว.... หรือเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว อยู่เป๋น.้ ข้างเตียมคิง ขอบอกนายหื้อแน่ใจ๋จริง บ่อำพรางนาถ น้อง เหนอ
จรัล) บ่จุ๊หลอกน้อง หื้อหม่นหมองหมาง ..... บ่ล่อลวงพราง แม่นางฮ้างแคว
ปี้หมายเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว ..... บ่หื้อคลาดแคล้ว เรื่องกำสีเนห์
หลอนแก้วน้อง ใจ๋ยังบ่เหว ..... เตี้ยงสมคะเน เหมือนปี้กึ๊ดเล่า ....
หลอนปี้จุ๊ ก่ยังล่ายเจ้า ..... ขอหื้อฟ้าผ่า หัวแม่เมียต๋าย
ลูกแม่ญิง อู้เล่นก่บ่ดาย ..... ลูกป้อจาย อู้แต้ก่บ่ฟัง....
หลอนนายต๋าย ไปเป๋นไก่ตั้ง ..... ปี้น้อยจักต๋าย เป๋นพืน
ฟู่บ่ถูก วันพูกก่บ่ขืน ..... ฟู่มะคืน ตึงบ่ขืนเมื่อเจ๊า ....
ก๋านฮักกั๋น หองข้าตึงเจ้า ..... เผียบเหมือนเหล้า .. กับปาง
ปากกำได ปี้ก็ตึงอ้าง ..... บ่ใจ้จ๋างจาก น้องเหนอ

(
สุนทรี) หลอนว่าแต้ เหมือนดังกำจ๋า ..... น้องขอสัญญา กับตั๋วปี้น้อย
บ่ขอฮักไผ ซักเต้าเกิ่งก้อย ..... ขอฮักปี้น้อย ใจยานี้ก่คนเดว
คนอื่นนับร้อย ตึงบ่แลบ่เหลว ..... จะขอฮักเดวจายเดว ก่เต้านี้....
หลอนว่าน้องจุ๊ หรือสัปปะหลี้ ..... ขอหื้อฟ้าผ่า หัวป้อผัวต๋าย
ลูกแม่ญิง บ่ไจ้ว่าบ่ดาย ..... ลูกป้อจาย ขี้จุ๊ก่แต้ๆ ....
กิ๋นก่ยังตึ้งแก้ สะเรียมยำใส่แย้ ..... บะเขือแจ้ยำใส่เตา
ก่อนปี้น้อยใจ๋ยา ฮักแต้ข้าเจ้า ..... ก็ยินดีจิ่ม แต้เหนอ

 

 

edit @ 20 Jun 2011 09:32:18 by อารม(ณ์)ดี

Comment

Comment:

Tweet

เพลงนี้เพราะมากเลยค่ะ
สนุกมาก ๆ เลย


ฟังทีไรก้มีความสุขตลอด .

#8 By y (223.206.9.202) on 2011-07-02 11:44

ชอบ

#7 By 9922410258 (223.206.11.193) on 2011-06-04 12:19

#6 By (118.173.54.45) on 2010-09-14 11:35

#5 By (117.47.41.49) on 2010-01-10 17:46

เพลงเนี๊ยเพราะดี

จะฟัวก่อนนอนตลอด

มันเย็นดี

หลับสบาย

แต่เนื้อเพลงที่ให้มาน่ะ

มันผิดๆถูกๆนะ

*-*

#4 By เอิ๊กๆ (113.53.99.36) on 2010-01-07 13:19

#3 By (124.157.254.145) on 2009-07-08 15:45

#2 By (124.157.254.145) on 2009-07-08 15:45

big smile เราก็ชอบ เราเล่นซอกับซึง เพลงนี้ได้

ฟ้อนก็ได้น๊ะ
คือว่าครูสอนมาดี ชอบเพลงนี้ด้วยน๊ะ

หนุกๆๆconfused smile cry

#1 By tunza (118.172.34.95) on 2009-07-07 23:40